Dla osób prywatnych


Przygotowywanie kompleksowej koncepcji ochrony od ochrony domu do permanentnej ochrony osobistej – jest to usługa przede wszystkim szkoleniowa umożliwiająca poznanie sposobów na zmniejszenie występujących indywidualnie zagrożeń. W ramach szczegółowego wywiadu proponujemy również korzystanie z ochrony osobistej w sytuacjach szczególnie tego wymagających.