Dla osób prywatnych


Ochrona osobista Klienta i jego rodziny – zapewnienie kompleksowej ochrony rodzinie, to przede wszystkim dbałość o znalezienie rozwiązań nie zakłócających normalnego trybu życia wszystkich jej członków. Pomagamy eliminować główne zagrożenia związane z posiadanym przez klienta majątkiem lub sprawowaną funkcją. Osobna częścią usługi jest analiza najważniejszych zagrożeń wraz ze szkoleniem, pomagającym uniknąć ryzykownych sytuacji.