Dla osób prywatnych


Audyt bezpieczeństwa rezydencji i domów – to usługa skierowana do osób chcących poznać możliwe zagrożenia związane z bezpieczeństwem ogniska domowego. Integralna częścią raportu audytowego są rekomendacje konkretnych działań likwidujących rozpoznane zagrożenia.