Dla biznesu


Wykrywanie podsłuchów, urządzeń nagrywających podczas spotkań zarządu i rad nadzorczych – ochrona zarówno tajemnicy handlowej, negocjacyjnej jak i najważniejszych tajemnic firmy warta jest szczególnej uwagi. Konsekwentne przeciwdziałanie praktykom nieuczciwej konkurencji w długiej perspektywie znacznie wspomaga rozwój instytucji oraz zapobiega kryzysom - również wizerunkowym.