Dla biznesu


Ochrona zarządu – bezpieczeństwo osób podejmujących najważniejsze decyzje, mające dostęp do najważniejszych informacji i jednocześnie odpowiadających za wizerunek firmy jest w interesie każdej organizacji. Zarówno ochrona osobista jak i wiedza pozwalająca zachować właściwy poziom bezpieczeństwa pozwalają uniknąć kosztownej improwizacji w sytuacjach zagrożenia.