Dla biznesu


Łączność i transfer danych – usługa polega na wdrożeniu systemu zapewniającego łączność w trudno dostępnych miejscach na świecie oraz płynny dostęp do danych, przy zagwarantowaniu całkowitej dyskrecji.